Իմ մասին

garikԵս Գարիկն եմ։ Ես շատ հետաքրքասեր, ամաչկոտ և համեստ եմ։ Սիրում եմ վազել և թենիս խաղալ, ես շատ եմ սիրում սպորտը։ Շատ եմ սիրում  պաղպաղակ, շոկոլադ։

Advertisements

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

Որոշիր խորանարդի ծավալը, եթե խորանարդի կողը 9 մ է:
Խորանարդի ծավալը՝
728 մ

Առաջադրանք 2.

Ծավալների չափման միավորների վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ:
Ընտրիր ճիշտ պնդումը.
 • 1մ³=100դմ³
 • 1մ³=1000դմ³
 • 1սմ³=10մմ³

Առաջադրանք 3.

Psk_taisnst.png
Որոշիր ուղղանկյունանիստի հիմքի մակերեսը, եթե նրա բարձրությունը 5 սմ է, իսկ ծավալը՝ 160 սմ3:
Լուծում՝
Հիմքի մակերեսը հավասար է
 • սմ²
 • դմ²
 • մ²

Առաջադրանք 4.

Ջրի բաքն ունի ուղղանկյունանիստի ձև: Հիմքում 18 դմ կողմով քառակուսի է, իսկ բարձրությունը 8 դմ է: Ջրով լցված է բաքի կեսը: Որքա՞ն կլինի ջրի մակարդակը, եթե բաքը դնենք կողմնային նիստի վրա:
Լուծում՝
Պատասխան՝ 1296 դմ³

Առաջադրանք 5.

1. Արտահայտիր խորանարդ սանտիմետրերով՝ 9 մ³ =9000000 սմ³
2. Արտահայտիր խորանարդ սանտիմետրերով՝ 12 դմ³ =12000 սմ³
3. Արտահայտիր խորանարդ դեցիմետրերով՝ 5000 սմ³ = 5000 դմ³

Մատեմատիկա

Առաջադրանք 1.

Քառակուսու մակերեսը չափել են քառակուսի դեցիմետրերով և ստացել են 1300 դմ²: Որոշիր այդ քառակուսու մակերեսը քառակուսի մետրերով:

Լուծում
1.1մ=100դմ
2.S=1300×100=130.000

Պատասխան՝ 130.000 մ²

Առաջադրանք 2.

Բազմանկյունը բաղկացած է երեք իրար հավասար քառակուսիներից: Քառակուսու կողմը 11 սմ է: Հաշվիր բազմանկյան մակերեսը:

Lուծում
1.S=11×11=121

Բազմանկյան մակերեսը՝121

Առաջադրանք 3.

Սենյակն ունի ուղղանկյան ձև: Նրա լայնությունը 5 մ է, իսկ երկարությունը՝ 48 մ: Որքա՞ն է սենյակի պարագիծը:

Lուծում
•P=48+48+5+5=106

Պատասխան՝106

Առաջադրանք 4.

ABCD ուղղանկյան մի կողմը 12 սմ է, իսկ մյուսը՝ 4 անգամ փոքր է: Որոշիր ուղղանկյան մակերեսը:

Lուծում

1)12:4=3

2)S=12×3=36

ABCD ուղղանկյան մակերեսը 36 է:

Առաջադրանք 5.

Քառակուսու կողմը 16 մ է: Հաշվիր քառակուսու մակերեսն ու պարագիծը:

P=16×4=64

Պարագիծը՝ 64 մ

S=16×16=256

Մակերեսը՝ 256 մ²:

Երկհնչյունների ուղղագրությունը

յա-իա-եա1.Կազմիր բառեր, ուշադրություն դարձրու կազմածդ բառերը մեծատառ են գրվում, թե փոքրատառ:ա )Ասիա+ական=ասիական, Անգլիա+ական=Անգլիական, Բուլղարիա+ական=Բուլղարիականբ )Եվրոպա+ացի=Եվրոպացի, Ֆրանսիա+ացի=Ֆրանսիացի, Բրազիլիա+ացի-Բրազիլիացի

գ) Իսպանիա+երեն=Իսպաներեն, Իտալիա+երեն, Անգլիա+երեն

2.Աշխարհի քարտեզին նայելով՝ լրացրու շարքերը պետությունների այնպիսի անուններով, որոնք վերջանում են իա-ով:

Եվրոպա-Չեխիա, Հունգարիա

Ասիա-Էր Ռիադ

Աֆրիկա-Լիբիա, Մավրիտանիա

Ամերիկա-Բութիա

3.Լրացրու շարքերը համապատասխան երկհնչյուն ունեցող անձնանուններով:

Տղամարդու անուն՝ Անանիա, Եղյա, Երեմյա,Անդրեա

Կնոջ անուն՝ Օֆելյա, Մարյա,Նատալյա

***

4.Կազմի՛ր բառեր` տրված արմատները դնելով բառի սկզբում և վերջում:

եղբայր-հորեղբայր,եղբայրաբար

երանգ-երփներանգ,երանգավոր

օր-որեցօր,օրական

օգուտ-անօգուտ,օգտաբեր

օծել-վոսկեզօծել,օծված

օգնել-չօգնել,օգնական

որդի-եղբորորդի,անվորդի

որակ-անորակ,որակյալ

ուղի-մայրուղի,ողիղ

Օրինակ՝ երգ- երգչուհի, համերգ

5.Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտիր բաղադրյալ բառերով:

Ամենից երկար-ամեներկար

մեր ժամանակների-ժամանակակիչ

բարձր որակ ունեցող- բարցորակ

խիտ սաղարթներ ունեցող-ցաղարթախիտ

նուրբ ճաշակով-նրբաճաշակ

ասֆալտով պատված-ացվալտապատ

սարսափ ազդող-սարսափազդու

եղբոր նման-եղբայրաբար

Օրինակ՝ ամենից երկար-ամենաերկար

6.Անհրաժեշտության դեպքում գրի՛ր մեծատառով: 

Իմ պապը՝ Վահանը, սասունցի էր և մեծ պատիվ էր ունեցել հայրենի գյուղում: Նա շատ էր սիրում պատմություններ, առանձնապես սիրում էր պատմել Սասունցի Դավթի և Մեծ Մհերի մասին:

7.Պատմի՛ր քո ընկերներից մեկի մասին, առանց նրան անվանելու:

Նա շատե սիրում ծիծաղել և միշտ ուրախ է։ Եվ իմ ամենա լավ ընկերն է։

Առաջադրանք 1.

1. Այս քառանկյան անվանումներից ո՞րն է ճիշտ գրված:
                     B                                                       G
Cetrst_nosauk.png
A                                    N
  Կարող են լինել մի քանի ճիշտ պատասխաններ: 

 • GNAB
 • AGNB
 • ABGN

2. Գրիր հնգանկյան անվանման ճիշտ տառերը:

Piecst_nosauk.png
Հնգանկյուն՝
ABCDE

Առաջադրանք 2.

1. Ինչպե՞ս է կոչվում այս բազմանկյունը:
քառռ.png

 • հնգանկյուն
 • վեցանկյուն
 • քառանկյուն
 • եռանկյուն
2. Գրիր այս պատկերի անվանումը:
վեց.png
Պատասխան՝
GHZUVT  Վեցանկյուն
3. Գրիր տրված բազմանկյան անվանումը:
s.png
  Բազմանկյունը կոչվում է՝
ABCD Քառանկյուն

Առաջադրանք 3.

Որոշիր քառանկյան անկյունագծերը:
8_uzd_atris2.PNG
 Ընտրիր ճիշտ պատասխանները
 • JK
 • KS
 • AK
 • KB

Առաջադրանք 4.

Ո՞ր պատկերը բեկյալ չէ:

 1. lauztaVgalN3posmi.PNG
 2. NlauztaVbgalK4posmi.PNG
 3. lauztaVgalK5posmi.PNGՊատ՝ 2,3

Առաջադրանք 5.

Ինչպե՞ս է կոչվում այս բազմանկյունը:
lauztaSgalN8st.PNG
ութանկյաուն

Առաջադրանք 6.

M
Taisnl_trijs1.png
B                                        D
Տրված են եռանկյան կողմերը՝ DM=26 սմ, DB=24 սմ, MB=49 սմ: Որոշիր եռանկյան պարագիծը:
Պատասխան՝ պարագիծը ՝ 99 սմ է:

Առաջադրանք 7.

ռ.png
 Եռանկյան կողմերը 10 սմ, 8 սմ և 17 սմ են:  Գտիր եռանկյան պարագիծը:
Պատասխան՝ պարագիծը`25սմ է:

Առաջադրանք 8.

քառռ.png
 Տրված են այս քառանկյան կողմերի երկարությունները՝ 26 սմ, 24 սմ, 50 սմ և 18 սմ: Հաշվիր քառանկյան պարագիծը:
Պատասխան՝ պարագիծը`108սմ է:

Մայրենի

1. Լրացրու՝ գրելով իա կամ յա
Բրազիլիա, սառուցյալ, քրիստոնյա, դաստիրակություն, պաշտոնյա, Ավստրիա, հեքիաթային, հոգյակ, լռելիայն, Նորվեգիա, Օֆելյա, միմյանց, ակադեմիա, նյարդային, խարտյաշ, շուրջերկրիա, օլիմպիական, պատյան, քիմիական, Արփիար, Ամասյա
2.Լրացրու՝ գրելով իա կամ եա
Անդրեաս, ակացիա, միլեարդ, այժմեական, քվեարկել, միջօրեական, անատոմիա, բիլեարդ, հրեական, առօրեական:
3.Նախորդ վարժություններից ամեն մեկից ընտրիր 2-ական բառ և կազմիր մեկական նախադասություն:
Հրեական բիլեարդ աշխհարում ամենալավն է։
Բռազիլյան քրիստոնյա երկիր է։
4.Գտիր համարժեք բառերը, լրացրու շարքը:
դեղին, դեղձան, շեկ, խարտյաշ
Լուռ, լուռումունջ, լռելյայն
ժամանակակից, արդի, այժմայն
Երկնագույն, լազուր, լուրթ, լաջվարդ

Անկյուններ

Առաջադրանք 1.
Lenki_daudz20.png
CG ճառագայթը DCE անկյունը կիսում է երկու հավասար անկյունների:
 Գտիր ECG անկյունը, եթե DCE=76°:
Պատասխան՝ ECG=38
Առաջադրանք 2.
Lenkis_izst.png
 OA և OB ճառագայթները նույն ուղղի վրա են:
 Որոշիր α անկյան մեծությունը, եթե β=121°
 Լուծում
1․ 180º-121º=59º
Պատասխան՝ α=59º
Առաջադրանք 3.
Lenkis_trist_kv.png
Պատկերը կազմված է քառակուսիներից և հավասարակողմ եռանկյունուց: Կարմիր գույնով նկարված է պատկերի արտաքին անկյուններից մեկը: Գտիր այդ անկյան մեծությունը:
Լուծում
1․90+90+60=240
2.360-240=120
Պատասխան՝ α=120

Աշխարհի ամենամեծ գորգը

5627 քառ. մետր մակերեսով այս գորգը իհարկե իրանական վարպետների աշխատանքն է։ Մեկ տարվա ընթացքում այն գործել է ավելի քան 1200 գորգագործուհի։ Գորգը պատրաստված է Աբու–Դաբիում շեյխ Զայդի մզկիթի համար, որը Միացյալ Արաբական Էմիրություններում ամենամեծն է։

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1. 

Ի՞նչ ջերմաստիճան է ցույց տալիս ջերմաչափը:
termometr21.png
 Պատասխան՝     °С 
Ի՞նչ ջերմաստիճան ցուց կտա ջերմաչափը, եթե ջերմաչափի սյունը իջնի 4 բաժանումով:
 Պատասխան՝     °С

Առաջադրանք 2. 

Պարզիր C և B կետերի կոորդինատները: CB= 30, CA=46, A(99):

+30
koord.luc12.png
46                                  99
Լուծում՝
99-46=53
53+30=83
B(83),c(53)
Պատասխան՝ C(53), B(83):

Առաջադրանք 3. 

Պարզիր E կետի կոորդինատը: C(16) :

koord.luc5.png
0                  16
 Լուծում՝
Պատասխան՝ E(  ):

Առաջադրանք 4.

Գտիր այս կոորդինատային ճառագայթի սկզբնակետը:

Screenshot6-w1131

Լուծում՝
Պատասխան՝  սկզբնակետը՝ ——- կետն է:

Ընտրություն

 1. Հետևյալ թվերից ո՞րի վրա չի բաժանվում 728-ը։

72

8.Հայրն իր ունեցած տետրերը բաժանեց երկու որդիների միջև հետևյալ կերպ։ Ավագ որդին ստացավ բոլոր տետրերի կեսը և էլի 1 տետր, իսկ կրտսերը՝ մնացածի կեսը և վերջին 2 տետրը։ Քանի՞ հատ տետր ստացավ ավագ որդին։

6

 1. Քանի՞ հնգանիշ բնական թիվ կա, որոնց թվանշանների գումարը հավասար է 2-ի:

5

 

Անհատական ուսումնական պլան

ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ
Արևելայն դպրոց
5 — 1 դասարանի սովորող Գարիկ հովսեփյան
Ուսումնական առաջին շրջանի անհատական պլան

Բովանդակություն IV V
Շաբ. Շաբ.
Ընդհանուր բաղկացուցիչ
Մայրենի 5 5
Անգլերեն 2 2
Ռուսերեն 2 2
Մաթեմատիկա 4 4
Բնագիտություն 2 2
Հայրենագիտություն 2 2
Երաժշտություն, պար 2 2
Տեխնոլոգիա 2 2
Ֆիզկուլտուրա 3 3
Սովորողի ընտրությամբ բաղկացուցիչ
Սովորողի ընտրած գործունեություն 4- 4-մաթեմատիկա
Տնային ուսումնական աշխատանք
Լրացուցիչ կրթություն
Երկարացված օր