Առաջատար

Իմ մասին

garikԵս Գարիկն եմ։ Ես շատ հետաքրքասեր, ամաչկոտ և համեստ եմ։ Սիրում եմ վազել և թենիս խաղալ, ես շատ եմ սիրում սպորտը։ Շատ եմ սիրում  պաղպաղակ, շոկոլադ։

Advertisements

Մաթեմատիկա

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.

1
3/5

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 2.

2
5643+742=6385           17×42=714
3458-2347=1111          627

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 3.

4
72/16=18/4, 125/65=25/21, 21/81=7/13, 66/22=6/2, 90/35=16/7, 169/39=13/3, 78/64=39/32
108/69=36/23, 225/30=15/2

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 4.

3
82կմ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 5.

5

Моё хобби

Моё хобби это футбол.

Футбол родился в США.

download

Я люблю команду Реал.

download

Мой лубимый игрок Кристьно Рональдо.

images

Я не пропускаю ни один матч, слежу за их игрой и мечтаю хоть один раз по настоящему, не по телевизору, а прямо со  стадиона видеть игру моей дюбимой команды.

 

 

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1

10
8/35+9/35=17/35    4/15+8/15+3/15=15/15               36/127+9/127=45/127
14/7+85/7=99/7     38/93+16/93+105/93=159/93      34/100+116/100=150/100

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 2.

11
Լուծում
1․(9/16+7/16)·2=32/16
Պատ․՝32/16։

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 3.

12
13/5-9/5=4/5         63/15-48/15=15/15       1-3/5=2/5              8/7-1=1/7
9/11-2/11=7/11     100/19-31/19=69/19     18/4-7/4=11/4      10/197-4/197=6/197

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 4.

13
Լուծում
1․17/3-14/3=3/3
Պատ․՝3/3։

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

10
8/35+9/35=17/35    4/15+8/15+3/15=15/15               36/127+9/127=45/127
14/7+85/7=99/7     38/93+16/93+105/93=159/93      34/100+116/100=150/100

Առաջադրանք 2.

11
Լուծում
1․(9/16+7/16)·2=32/16
Պատ․՝32/16։

Առաջադրանք 3.

12
13/5-9/5=4/5         63/15-48/15=15/15       1-3/5=2/5              8/7-1=1/7
9/11-2/11=7/11     100/19-31/19=69/19     18/4-7/4=11/4      10/197-4/197=6/197

Առաջադրանք 4.

13
Լուծում
1․17/3-14/3=3/3
Պատ․՝3/3։

Մայրենի

 1. Դուրս գրիր անծանոթ բառերը, բացատրիր:
  աբա-բրդյա գործվածք
 2. Բնութագրիր անապատի մարդկանց:
  համառ, ուրախ
 3. Ինչո՞ւ էր համառում ուղտը: Պատասխանդ հիմնավորիր:
  Ուղտը վշտացել եր, որովետև մարդիկ կոպտում էին նրան։
 4. Ընդգծիր այն հատվածները, որտեղ երևում է, որ ուղտին էլ հաճելի չէ այդ վիճակը:
  Բերում են երկու սյուն, մեծ դժվարություններով կոխում նստած ուղտի ոտների արանքը և 20 հոգով վեր են բարձրացնում նրան։ Աղերսական, ձգձգուն, երկար ողբով բարձրանում է ուղտը, կանգնում։ Հրճվում են բոլորը, անապատի մարդը չի կարողանում իր հրճվանքն արտահայտել, ժպտում է մեղմ, սրան֊նրան գրկում։ Բայց մեկ֊երկու րոպե հետո՝ ուղտը օրորվում է ետ ու առաջ, չոքում և նստում։ Մռայլը պատում է անապատի մարդուն։
 5. Վերնագրիր պատմությունը՝
  մեկ բառով։                                                                                                                                  Քարավանը
  բառակապակցությամբ Մարդը և ուղտը
  Նախադասությամբ Ինչպես ուղտը ձյուն տեսավ
 6. Համացանցից գտիր տեղեկություններ ուղտերի մասին, դուրս գրիր այն տեղեկությունները, որոնք չգիտեիր:
  Ուղտերը տարածված են միայն անապատային գոտում, տափաստանային և չոր տարածքներում, նրանք չեն կարող ապրել խոնավ վայրերի կլիմայում կամ լեռներում։ Ընտելացված պայմաններում ուղտերի երկու տեսակը Հին աշխարհում տարածված էր Ասիայի և Աֆրիկայի բազմաթիվ մասերում։
 7. Կազմիր նոր բառեր ուղտ և ուխտ արմատներով:
  ուղտափուշ
  ուխտագնաց

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

Կատարե՛ք կոտորակի կրճատում և պարզեք հավասար են արդյո՞ք, թե ոչ:
78

ա- հավասար է                       գ-  հավասար է

բ- հավասար է                         դ-  հավասար է

Առաջադրանք 2.

3245

2/3=16/24

3/4=18/24

11/12=22/24

40/48=20/24

51/72=17/24

Առաջադրանք 3. 6549

ա)1/2=50/100                           բ)25/40=5/8

9/12=18/24                                  5/8=60/96

3/4=18/24

Առաջադրանք 4. 78945

3/4=6/8                         3/4=9/12

3/4=15/20                     3/4=45/60

Առաջադրանք 5.

Снимок14

ա)1/2=4/8                                  է)2/3=18/27

բ)1/3=9/27                                 ը)4/46=2/23

գ)2/5=8/20                                 թ)1/10=10

դ)5/6=20/24                               ժ)1=2/2

ե)4/3=16/12

զ)7/8=21/24

 

 

 

Մայրենի

1.Համեմատիր դեմ դիմաց գրված բառերը և ցույց տուր, թե հնչյունական ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել.

Հովհաննես-Հովհաննիսյան (ե-ի), անեծք-անիծել (ե-ի), դեմ-դիմանկար (ե-ի), վրեժ-վրիժառու (ե-ի), վեպ-վիպասան (ե-ի)

2. Տրված բաղադրիչները միացնելով բառեր կազմիր, ուշադրություն դարձրու հնչյունափոխությանը: Օրինակ՝ կես+ա+դեմ-կիսադեմ

Ծաղիկ+ա+ձոր, շեկ+ա+հեր, վեմ+ա+փոր, մեգ+ա+պատ, գես+աստղ, սեր+առատ, հանդես+ություն, պատվեր+ա+տու, բնագետ+ություն, հրավեր+ա+տոմս:

Ծաղկաձոր, շիկահեր, վիմափոր, միգապատ, գիսաստղ, սիրառատ, հանդիսություն, պատվիրատու, բնագիտություն, հրավիրատոմս:

3. Վեճ, նվեր, տեր, մեջ, գեր արմատներից 2-ական բառ կազմիր այնպես, որ տեղի ունենա հնչյունի փոփոխություն:

Վեճ — վճարել, վիճակ

նվեր — նվիրել,

տեր — տրանսպորտ, տիրակալ

մեջ — միջամտել, մրգային

գեր — գիրանալ, գրականություն

4. Հետևյալ բառերից փակագծերում տրված բառերի և մասնիկների օգնությամբ կազմիր նոր բառեր՝ ենթարկելով անհրաժեշտ հնչյունափոխության:

Գեր (անալ), կես (ատ), հայրենասեր (ություն), մեգ (ապատ), էշ (ատեր), պարտեզ (պան), զեն (ակիր), հրավեր (ատոմս), էշ (այծյամ), գրագետ (ություն), տեր (անալ), վեպ (ագիր):

Գիրանալ, կիսատ, հայրենասիրություն, միգապատ, իշատեր, պարտիզպան, հրավիրատոմս, գրագիտություն, տիրանալ, վիպագիր:

5. Գտիր հետևյալ բառերի հնչյունափոխված մասը և վերականգնիր անհնչյունափոխ ձևերը՝

դիզել, կիսամուշտակ, վիպական, իջևանել, պատվիրել, սիրալիր, իջվածք, տիրական, սիզավետ, զինել: